Profil firmy | Priessnitzův zábal

Profil firmy

Vznik podniku - január 2016

Vlastnícke práva: 50% Mgr. Jan Hudák, 50% Bc. Martina Fricová

Hlavnou činnosťou firmy je predaj výrobkov - zmluva o províziách za predaj s firmou BOK & LK s.r.o.

Sociálny podnik BOK & LK s.r.o. je v súčasnej dobe hlavný výrobca zábalových pásov.

Vznik podniku - január 2016

Vlastnícke práva: 50% Mgr. Jan Hudák, 50% Bc. Martina Fricová

Hlavnou činnosťou firmy je predaj výrobkov - zmluva o províziách za predaj s firmou BOK & LK s.r.o.

Sociálny podnik BOK & LK s.r.o. je v súčasnej dobe hlavný výrobca zábalových pásov.